بایگانی برچسب ها: ۲۶ هزار و ۵۷۱.۷ هزار میلیارد ریال

بانک مرکزی – ۳۴.۲ درصد افزایش حجم نقدینگی نسبت به سال گذشته

حجم نقدینگی تا پایان خرداد ۹۹ بانک مرکزی با انتشار خلاصه ای از آمارهای اقتصادی در پایان خرداد ۹۹، حجم نقدینگی را ۲۶ هزار و ۵۷۱.۷ هزار میلیارد ریال اعلام کرد. ای...

اخبار

سینما و هنر

جهان