این خبر مهم در فضای مجازی نیز بازتاب‌های فراوانی به دنبال داشته است؛ به ویژه در میان بورس‌بازان از جایی که یکی از دلایل توضیح خواستن از دژپسند وضعیت بحرانی بازار سرمایه است. در میان پیام‌ها و مطالب کاربرانی که موافق بازخواست وزیر اقتصاد بودند، تعداد قابل‌توجهی که از قضا فعالان بازار سرمایه شناخته می‌شوند با اسیتضاح وزیر مخالفت کردند.

کاربری به نام آیین خطاب به نمایندگان نوشته است: «حالتون خوبه! برای دفاع از سرمایه مردم نباید دنبال برکناری دژپسند باشید. اگر کاری برای بورس نمی‌کنه ضربه هم نمی‌زنه»

یادآوری وعده واریز یک درصد از صندوق توسعه ملی برای کمک به بازار سرمایه آخر هفته گذشته نیز جزو مطالب پربحث کاربران بورسی فضای مجازی به ویژه توییتر بود.