اشتیاق شغلی کارکنان

  • توسط admin
  • ۱۳۹۸-۰۴-۱۹

اشتیاق شغلی کارکنان

اشتیاق شغلی کارکنان یک مفهوم نسبتاً جدید و گسترده در زمینۀ روانشناسی و مدیریت منبع انسانی است. توجه به اشتیاق شغلی در دل تحقیقات مربوط به فرسودگی شغلی ایجاد شد. در طی مطالعاتی که در مورد فرسودگی شغلی انجام گرفت، این سؤال منطقی مطرح شد که از سوی دیگر این پیوستار چه میدانیم و آیا می توان کارکنانی را یافت که با قدرت زیاد کار کنند و عمیقاً با کارشان درگیر و در آن غرق باشند؟ و اگر این چنین است چه چیزی آ نها را به این سمت می­راند.

محققان با داشتن سؤالاتی از این دست در آخر قرن بیستم شروع به بررسی منظم تر قطب مقابل فرسودگی نمودند.  این مقارن شد با ظهور آن چیزی که جنبش روانشناسی مثبت نگر نامیده شد. و همچنین مقارن شد با افزایش تعداد سازمان هایی که بر خصوصیات روانی مثبت کارکنان تأکید می‌کردند. سازما ن های امروزی خواهان آن هستند که کارمندانشان با انگیزه، خلاق، مسئول و درگیر با کارشان باشند و از آنان انتظار دارند که فراتر از انجام وظایف شغلی حرکت کنند.

اشتیاق شغلی نه تنها یک نقش حیاتی برای فهم رفتارهای سازمانی مثبت بازی می‌کند. بلکه همچنین برای هدایت مدیریت منابع انسانی و سیاست‌های بهداشت حرفه ای در سازمان‌ها نیز نقش مهمی دارد.

تعاریف اشتیاق شغلی

۱)اشتیاق شغلی افراد با استعداد، يك رابطۀ  احساسي و هوشي است كه كارمند با شغل، سازمان، مدير و همكارانش دارد و بر روي تلا شهاي مضاعف او در كارش تأثيرگذار است.

۲) اشتیاق را يك تفكر مثبت و واقعي دانسته كه به وسيلۀ قدرت، فداكاري و جذابيت توصيف مي‌شود. و موجبات تمايل و رضايت افراد را در اشتياق به انجام كار فراهم مي‌نمايد.

۳)اشتیاق را حاصل ايجاد فرصت براي كاركنان در برقراري ارتباط با همكاران و مديران خود مي دانند. و از نظر هویت اشتیاق شغلی كاركنان مقدار اشتياق و علاقه اي است كه  كاركنان به سازمان خود دارند.

۴)در اکثر مواقع اشتیاق به عنوان تعهد فکری و عاطفی نسبت به  سازمان تعریف شده است. یا میزان تلاش اختیاری، که توسط کارکنان در شغل شان به نمایش گذاشته می‌شود.

جنبه های اشتیاق شغلی

اشتیاق شغلی منابع انسانی و کارکنان مشتمل بر سه جنبۀ شناختي، عاطفي و رفتاري مي باشد.

جنبۀ شناختي اشتیاق شغلی مربوط به باورهاي كاركنان دربارۀ سازمان، رهبران و شرايط كار ميباشد.

جنبۀ عاطفي اشتیاق شغلی مربوط به چگونگي احساس كاركنان و نحوۀ نگرش آ نها نسبت به سازمان، رهبران و شرايط كار مي باشد.

نهايتاً جنبۀ رفتاري اشتیاق شغلی كاركنان، عاملي است كه براي سازمان ايجاد ارزش افزوده نموده و دربرگيرندۀ تلاش‌هاي آگاهانه و داوطلبانۀ  كاركنان براي افزايش سطح اشتیاق شغلی خود مي باشد كه منجر به انجام وظايف با حذف وقت و علاقۀ بيشتر مي‌گردد.

 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
13 + 24 =


اخبار

سینما و هنر

جهان