رئیس اتاق بازرگانی تهران از انتقال ۱۵۰هزار میلیارد تومان پول از بلند مدت به کوتاه مدت هم برابر با اطلاعات مالی  بانک مرکزی اطلاع رسانی کرد و گفت: ریسک  ورود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به بازارهای سوداگرایانه وجود دارد.

طی گزارشات مسعود خوانساری امروز سه شنبه ۲۶ شهریور ۹۸ در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با ابراز به پیامد های جدید اداره ی اقتصاد ایران گفت :  از رئیس قوه قضاییه از طرف بخش خصوصی سپاسگزارم زیرا که بخشنامه جدید ایشان در مورد منوال احضار اشخاص حقوقی، در طرف حمایت از تولید و اقتصاد ایران بود و یک بخشنامه مهم و اصولی به محسوب میشود که آرزومندیم  در دادگستری‌ها مورد عمل واقع شود.

ایشان اضافه کردند :طی ماه های اخیر ایران چند درخواست بخش خصوصی را مورد تصویب قرار داد که شامل تمدید تجدید ارزیابی‌ها، بخشودگی جرایم مالیاتی و قبول ارز ماشین آلات برای خط تولید با نرخ زمان گشایش بود که هر سه مورد، اقدامات مناسب دولت برای حمایت از تولید است.

خوانساری با بیان اینکه قرار بر این است که کمیسیون صنعت اتاق تهران با همکاری وزارت صمت، کارگروهی را برای حل مشکلات شهرک های صنعتی ایجاد نماید،یاد آوری کرد: از طرفی دیگر، برای براورده شدن تعهد ارزی صادرات نیز بنا بر این است که دوره آموزشی با کمک بانک مرکزی و هدایت کمیسیون تسهیل تجارت، برای صادرکنندگان برگزار شود.

او اظهار کرد دور اندیشی شده است که تا درامر بازگشت ارز صادراتی، مالیات بر ارزش افزوده صادرات طی یکماه بازگشت داده شود، اما در بودجه سال ۹۸ بندی گنجانده شده که برگردانده است این مالیات، وابسته  به رفع تعهد ارزی است؛ همچنین به تازگی هفت ماه است که نقدینگی صادرکنندگان قفل شده است؛ به همین دلیل، کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران، در مکاتبه‌ای با سران سه قوه، این موضوع را پیگیری خواهد کرد.