تأثير شوري و سديمي آب بر هدايت هيدروليكي اشباع خاك

  • توسط الهام امامی
  • ۱۳۹۸-۰۶-۱۶
تأثير شوري و سديمي آب بر هدايت هيدروليكي اشباع خاك ، اندازه و شکل ذرات ، هم آوری خاک ، اثر آب با هدایت الکتریکی ، مواد آلی

تأثير شوري و سديمي آب بر هدايت هيدروليكي اشباع خاك

اندازه و شکل ذرات

اندازه وشکل ذرات تعیین کننده فضای خالی در خاک بوده و اگر تجزیه مکانیکی خاک مبین توزیع مناسبی برای ذرات مختلف باشد، ذرات کوچکتر در فضای خالی بین ذرات بزرگتر جای گرفته و از تخلخل کل می کاهد. ذرات رسی نیز می تواند با آب جاری انتقال یافته و در نقاط خالی و یا بر روی دیواره های خلل و فرج رسوب شده و موجب کاهش تخلخل خاک می گردد. این سبب می شود که خاک با وجود داشتن تخلخل قابل توجه، نفوذ پذیری مطلوبی نداشته، زیرا انتقال مواد رسی و یا کوچکتر، ارتباط داخلی خلل و فرج را قطع می نماید.

هم آوری خاک

غلظت بالای سدیم، پراکنده شدن خاک و در غلظت بالای شوری، هم آوری خاک اتفاق می افتد در نتیجه در غلظت های بالای سدیم  تخریب ساختمان خاک صورت می گیرد، که باعث کاهش هدایت هیدرولیکی و یا سرعت حرکت آب در داخل خاک می شود. ضمنا با افزایش نسبت جذبی سدیم در دو نوع خاک با بافت رسی و لومی، میانگین سرعت نفوذ آب در خاک کاهش، و با کاهش نسبت جذبی سدیم، سرعت نفوذ افزایش می یابد. سدیم باعث پراکنده شدن رس ها و تخریب خاکدانه ها می شود.

پراکنده شدن رس ها وتغییرات هدایت هیدرولیکی به مقدار سدیم قابل تبادل و غلظت نمک محلول در خاک حساس است. با افزایش درصد سدیم تبادلی و کاهش غلظت الکترولیت، هدایت هیدرولیکی کاهش و با کاهش درصد سدیم تبادلی و افزایش غلظت الکترولیت،  هدایت هیدرولیکی افزایش می یابد.

اثر آب با هدایت الکتریکی

اثر آب با هدایت الکتریکی ۱/۰ و ۵/۰ دسی زیمنس بر متر و نسبت جذبی سدیم های مختلف۰، ۳، ۵، ۱۵ و ۳۰ را بر پایداری ساختمان خاک، در خاکهایی با درصد رس یکسان و مواد آلی متفاوت (۱ تا ۱۰ در صد) را مورد  مطالعه قرار گرفت و ثابت شد که در خاک های بیش از ۲ در صد ماده آلی، حتی اگر نسبت جذبی سدیم برابر با ۳۰ باشد، تخریب ساختمان خاک بسیار کم می باشد. و مواد آلی نیز در هدایت هیدرولیکی خاکهای آبیاری شده با هدایت الکتریکی و نسبت جذبی سدیم  تأثیر متفاوت دارد.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
23 − 6 =


اخبار

سینما و هنر

جهان