تکرار مصرف مشتریان -دانش عینی و نهان مشتری

  • توسط admin
  • ۱۳۹۸-۰۷-۰۲

تکرار مصرف مشتریان

تکرار مصرف مشتریان در گذشته، بهترین راه برای پیش بینی رفتار مشتری در آینده است. افراد، می توانند براین اساس، علایق و منافع خود را در گرو رفتارهای گذشته قرار دهند و این رفتارها را درآینده ادامه دهند.

تکرار مصرف مشتریان در گذشته باعث ارزیابی رفتار مشتریان میشود و می توان قصد مشتری ازخرید را درک کرد و هر چه میزان ارتباط و تعامل مشتریان با ارائه دهندگان خدمات بیشتر باشد رضایت مشتریان بیشتر خواهد بود.

هر چه تکرار مصرف مشتریان بیشتر باشد رضایت آنها افزایش خواهد یافت. زیرا وقتی افراد، از رفتارهای خرید قبلشان مزایای زیادی بدست آورند بنابراین معیارهای ارتباطی ایجاد می شود که منجر به تداوم خرید وی می شود.

دانش عینی و نهان مشتری

دانش مشتری در جامعه فراصنعتی حاضر، یک منبع کلیدی، اقتصادی و راهبردی است که بستر سازمان های دانش محور را فراهم نموده است. و نقش بی بدیلی را در ارزش افزوده سازمان ها ایفا می کند

برای دانش مشتری می توان تقسیم بندی های مختلفی قائل شد که از نظر ماهیت و قابلیت مستند شدن، به دو دسته تقسیم بندی می شود:

دانش عینی: دانشی است که به راحتی قابل نوشتن ، طبقه بندی، انتقال و استخراج مفهوم و محتویات است. این نوع دانش به سهولت می تواند به طور رسمی و سیستماتیک به افراد منتقل شود و به سادگی و بدون ابهام، قابلیت کدگذاری دارد. کتاب ها، خط مشی ها و قوانین، مقاله ها و تجربیات مستندسازی شده نمونه ای از این دانش هستند

دانش نهان یا ضمنی: دانشی است که افراد قادر به انجام آن هستند، امّا از توصیف و بیان کردن آن از طریق کلمات ناتوانند اگر دانش بشری را بصورت کوه یخی در نظر بگیریم، بخش کوچک و بیرونی آن دانش صریح و عینی، و بخش بزرگتر آن دانش نهفته و ضمنی است.

 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
6 + 11 =


اخبار

سینما و هنر

جهان