حادثه شغلی _ قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور

  • توسط admin
  • ۱۳۹۸-۰۸-۲۲

حادثه شغلی

حادثه شغلی ، یک واقعه ای است که از قبل  برنامه ریزی نشده است. و منجر به خسارت هایی نظیر خسارت جانی، مالی یا حتی اتلاف وقت می‌شود. امروزه حوادث در صنعت، به علت کارهای نا ایمن و شرایط نا ایمن به وقوع می‌پیوندد. کنترل و بهبود شرایط ناایمن از راه فرایندهای شناسایی و ارزیابی خطر و صدور اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی پیگیری می شود. در مورد کنترل اعمال نا ایمن یا رفتار نا ایمن پیشنهاد می شود تا افراد، تحت آموزش ایمنی و بهداشت قرار گیرند.

حادثه شغلی _ قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور

حادثه شغلی _ قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور

قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور

بر اساس  ماده ۵۲ قانون کار  در جلسه نهایی مورخ  ۴/۳/۱۳۷۰ شورای عالی کار آئین نامه کارهاي سخت و زیان آور وزیر زمینی تهیه و پس از بررسی مجدد و اصلاحاتی در جلسات متعدد شورای عالی حفاظت فنی درجلسه ۱۲/۸/۷۱ تایید و در تاریخ ۲۹/۹/۷۱ به تصویب وزراي کار و امور اجتماعی و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی رسیده است. به موجب تبصره ماده ۱آیین نامه مزبور کارهایی که درآن عوامل و شرایط محیط کار به دلیل نقص یا عدم استفاده از امکانات فنی و مهندسی و موازین پیشگیري غیر استاندارد باشد. چنانچه با رفع نقص و یا به کارگیري امکانات فوق بتوان این عوامل را به حد استاندارد و مجاز رسانید جزء کارهاي سخت و زیا ن آور محسو ب نمی گردد. و تشخیص این امر را به عهده کمیته موضوع ماده ۱۸  این آیین نامه قرار می دهد.

تجزیه تحلیل ایمنی شغل

یکی از بخش های مهم برای پیشگیری و رسیدگی به پزوندهای حادثه ، تجزیه و تحلیل ایمنی شغل است.  عموما تجزیه تحلیل شغلی، ماهیت شغل را به بخش های كوچك تقسیم كرده و هر بخش و مرحله را از نظر ایمنی تحت بررسی قرار می دهد. تجزیه تحلیل ایمنی شغل همچنین خطرات هر شغل را كنترل می كند. عموما تجزیه تحلیل ایمنی شغل جدولی است كه مراحل انجام كار، خطرات و نحوه كنترل را دسته بندی می كند. در صورتی كه شغلی كه در مورد آن تجزیه تحلیل ایمنی شغل صورت گرفته است در حادثه سهیم بوده است، در رسیدگی به حادثه از لیست تجزیه تحلیل ایمنی آن استفاده كنید. در صورت عدم وجود تجزیه تحلیل ایمنی شغل، آنرا تهیه نمائید. برای مشخص كردن رخدادها و شرایطی كه منجر به حادثه شده است تجزیه تحلیل ایمنی شغل را به عنوان بخشی از رسیدگی به حادثه انجام دهید.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
23 + 17 =


اخبار

سینما و هنر

جهان