باتوجه به مطالب بالا به منظور استفاده بهینه از نور خورشید و صرفه جویی در مصرف انرژی در عرض های میانی، در تابستان ساعت ها یک ساعت به جلو کشیده می شود.

لازم است توجه داشته باشیم که باید وضعیت کاری بر اساس ساعت تنظیم شود نه روشنایی روز. این مطلب به خصوص در مناطق شهری قابل توجه است. که این تغییرات ساعت باعث می شود بیشترین بهره را از انرژی برد و عاملی برای صرفه جویی در انرژی است.

تغییرات ساعت در مناطق استوایی چندان فایده ای ندارد. چون تغییرات قابل ملاحظه ای در طول روز وجود ندارد. همینطور در مناطق قطبی که تغییرات طول روز و شب بسیار گسترده است. اما در کشورهای اروپایی و امریکای شمالی تغییرات ساعت در ۲۱ مارس (اول فروردین ) انجام می شود. و در کشور ما در نیمه شب اول فروردین.