سلامت اجتماعی ـ راه های ارتقاع

  • توسط admin
  • ۱۳۹۸-۰۷-۰۴

سلامت اجتماعی ـ راه های ارتقاع

سلامت

سلامت اجتماعی ـ راه های ارتقاع

سلامت اجتماعی ـ راه های ارتقاع

سلامت اجتماعی ـ راه های ارتقاع  كه بيشتر مردمان با آنكه اطمينان دارند معناي آن را مي دانند، تعريفش رادشوار مي يابند. درفرهنگ هاي گوناگون تعريف هاي بسياري ازسلامت شده است، در فرهنگ وبستر سلامت وضع خوب و عالي بدن، انديشه و روح وبويژه بركنار بودن ازدرد يابيماري جسمي تعريف شده است. در فرهنگ آكسفورد به معني وضع عالي جسم يا روح و حالتي كه اعمال بدن به موقع وبه گونه موثرانجام شودآمده است.

سلامت اجتماعي

معنی سلامت اجتماعي، معنی  است كه در پیش ابعاد جسمي و رواني سلامت مورد بررسی قرار گرفته است، دیدگاه اجتماعي آن را با محور قرار دادن فرد مورد بررسي قرار ميدهد. بلوك و برسلو براي اولين باردر سال ۱۹۷۲ در پژوهشي به مفهوم سلامت اجتماعي پرداختند.

رويکردهاي موجود در تعريف سلامت اجتماعي

به طورکلي مجموع نظرات مربوط به سلامت اجتماعي را مي توان در سه رويکرد جمع بندي نمود که عبارتند از:

الف) سلامت اجتماعي به مثابه عوامل اجتماعي سلامت بخش؛

ب) سلامت اجتماعي به مثابه وضعيت اجتماعي بهتر؛

ج) سلامت اجتماعي به مثابه جنبه اي از سلامت فرد در کنار سلامت جسماني و روان‏شناختي

الف) سلامت اجتماعي به مثابه عوامل اجتماعي سلامت بخش

ب) سلامت اجتماعي به مثابه وضعيت اجتماعي بهتر

ج) سلامت اجتماعي به مثابه جنبه اي از سلامت فرد در کنار سلامت جسمانی و روان‏شناختی

اجتماعي

منظور از يكپارچگي اجتماعي، ارزيابي يك فرد با درنظر گرفتن كيفيت همراهي او باجامعه اطرافش است. احساس تعلق مي تواند جنبه اي محوري ازسلامت باشد و لذا يكپارچگي با ديگران در محيط و جامعه اطراف مي بايست حاصل يك تجربه مشترك شباهت با ديگران باشد.

شکوفایی اجتماعی

منظور از شکوفایی اجتماعی ” ارزیابی پتانسیل و خط سیر جامعه است. شكوفايي اجتماعي شامل درك افراد از اين موضوع است كه آنها هم از رشد اجتماعي سود خواهند برد و اينكه نهادها و افراد حاضر در جامعه به شكلي در حال شكوفايي اند كه نويد توسعه بهينه را مي دهد و هرچنداين امر براي همه افراد درست نيست.

بعد فردي سلامت اجتماعي مبتني بر آموزه هاي اسلام

سلامت يعنى در امان ماندن و جدا بودن از آفات ظاهرى و باطنى. قرآن کریم اشاره می‏کند قلب سليم آن است كه از شك، حسد، كفر و نظایر آن سالم و دور باشد.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
14 + 13 =


اخبار

سینما و هنر

جهان