عوامل موثر بر تعهد عاطفی – ویژگی های کارکنان در سازمان

  • توسط admin
  • ۱۳۹۸-۰۹-۲۶

عوامل موثر بر تعهد عاطفی

عوامل موثر بر تعهد عاطفی  از نظر برخی پژوهشگران شامل موارد زیر می باشد.

  • ویژگی های شخصی
  • ویژگی های مبتنی بر شغل
  • ویژگی های ساختاری  و تجربیات کاری

ویژگی های شخصی

پژوهش های متعددی تاثیر ویژگی های شخصی مختلفی را بر تعهد سازمانی بررسی کرده اند. ویژگی های شخصی بررسی شده شامل سن، جنس، سابقه خدمت، سطح آموزش، نژاد و عوامل شخصی دیگر و همچنين ساير ويژگي‌هاي فردي از قبيل نياز به موفقيت، احساسات صلاحيت و احساس مهارت مي‌شود.

عوامل موثر بر تعهد عاطفی - ویژگی های کارکنان در سازمان

عوامل موثر بر تعهد عاطفی – ویژگی های کارکنان در سازمان

 ویژگی های مبتنی بر نقش

دوّمین گروه از عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی نقش کارکنان و ویژگی های شغلی آنها می باشد. حیطۀ شغلی، تضاد در نقش و ابهام نقش سه جنبه از نقش شغلی که  تاثیر بالقوه ای بر تعهد کارکنان به سازمان می گذارند.

ویژگی های ساختاری

اندازه سازمان و حیطۀ نظارت با تعهد سازمانی غیر مرتبط بودند ولی رسمیت و پیوستگی شغلی و تمرکز با تعهد ارتباط دارند. بدین معنا که کارکنانی که عدم تمرکز بیشتر، پیوستگی شغلی و رسمیت بیشتر، قوانین و مقررات و روشهای تدوین شده را تجربه کرده اند، نسبت به کسانی که این عوامل را در اندازه کمتری تجربه کرده اند، تعهد سازمانی بیشتری را احساس می‎کنند. این یافته ها به استثنای متغیر تمرکز با نتایج استیرز و همکارانش سازگار نبوده است.

تجربیات کاری

در طی زندگی شغلی فرد ممکن است تجربیات شغلی بسیاری دهد. تجربیات کاری به عنوان یک نیروی عمده در فرایند اجتماعی شدن یا اثر پذیری کارکنان محسوب شده و همچنین نیز به  تجربیات کاری به نوبۀ خود عامل مهمی است که بر میزان وابستگی عاطفی کارکنان به سازمان تاثیر می گذارد.

 

 

 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
30 − 4 =


اخبار

سینما و هنر

جهان