مواد آلی: کمپوست و کودهای زیستی

  • توسط الهام امامی
  • ۱۳۹۸-۰۴-۱۵
توده‌های مواد آلی گیاهان و حیوانات

مواد آلی: کمپوست و کودهای زیستی

کمپوست از پوسیده شدن بیولوژیکی توده‌های مواد آلی گیاهان و حیوانات همچون پوست میوه‌ها،‌ بقایای گیاهی و جانوری حاصل می‌شود. در مرحله اول کمپوست، پوسیده شدن سریع مواد وجود دارد. در مرحله‌ی دوم که چندین ماه طول می‌کشد و به دمای بیشتری نیاز بوده و در مرحله­ ی سوم تولید کمپوست انجام می­شود. کمپوست را می‌توان به­عنوان بستر کاشت، و مخلوط­های گلدانی و مزرعه‌ای استفاده کرد. در سیستم‌های کشاورزی پایدار، کاربرد کودهای بیولوژیک و استفاده از ضایعات آلی، یک روش مناسب جهت حفظ حاصلخیزی و پایداری خصوصیات خاک است.

کودهای زیستی

کودهای زیستی، علاوه بر افزایش عملکرد گیاه باعث افزایش جذب نیتروژن، فسفر و ریز مغذی‌هایی مثل روی و مولیبدن می­گردند. اطلاعات بسیار محدودی از تاثیر تلقیح برخی‌جلبک‌ها مثل اسکوفیلوم نودوسوم بر عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی گیاهان وجود دارد، اما استفاده از سایر جانداران مفید و تلقیح گیاه با آنها و استفاده از مواد آلی (خصوصا کمپوست ها) و سایر کودهای زیستی مفید فایده بوده است.

اثر کودهای زیستی وری کمپوست را بر روی گونه‌ای گیاه فضای سبز شهری بررسی و به این نتیجه رسیدند که این ترکیب باعث افزایش معنی ­دار رشد رویشی گردید. ثابت شده استفاده از کمپوست و خاک اره را به تراکم بوته و رشد چمن گزارش کردند. در گزارشی چنین آمده است که چمن‌های رشد یافته در کمپوست زباله شهری در مدت کوتاه تری نسبت به بسترهای خاکی، قابل انتقال بوده و از کیفیت بالاتری برخوردارند.

نتایج آزمایشات محققین

محققین گزارش کردند که خاک‌ها، با استفاده از مصرف کمپوست دارای نگهداری آب بیشتر و کاهش وزن مخصوص ظاهری می‌شوند. همچنین تأثیر مثبت مصرف کمپوست بر خصوصیات شیمیایی خاک در کشت مزرع ه­ای، از جمله افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی توسط محففین گزارش شده است. در گزارشی تاثیر پسماند کمپوست قارچ بر رشد و عملکرد ریحان (Ocimum basillicum) و مرزه (Satureja hortensis) بررسی و دریافتند که جایگزینی نمودن پسماند قارچ با بسترهای کاشت مفید بوده و باعث افزایش وزن تر بوته، ارتفاع بوته و میزان کلروفیل و عملکرد کل گیاه گردیده است.

در تحقیقی که انجام شد تاثیر مثبت کودهای آلی از جمله کود دامی، کمپوست زباله شهری، خاک برگ و مخلوطی از این سه را به ارتفاع بوته، عملکرد و وزن خشک اندام‌های هوایی و تعداد برگ را بر گیاه مرزه(Majorana hortensis)گزارش کردند. در گزارشی کاربرد کودهای زیستی حاوی میکروارگانیزم ها و تلقیح گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavical) باکودهای حاوی ازتوباکتر و تاثیر مثبت این میکروارگانیزم ها را بر عملکرد و میزان اسانس در این گیاه گزارش کردند.

اثر بسترهای مختلف

پاداشت اثر بسترهای مختلف پوست درخت، ضایعات چای، کمپوست زباله شهری و پوست برنج را بر رشد گیاه دراسنا (Draceana marginata) و لیندا (Beaucarnea recurbata) بررسی و به این نتیجه رسید که این ترکیبات موجب افزایش معنی دار در تعداد برگ، ارتفاع و سایر شاخص‌های رشد این دو گیاه شدند. محققین دیگری اثر بسترهای کشت پوسته شلتوک برنج، تراشه چوب، ماسه خالص را با ۱۰ و ۲۰ درصد بنتونیت (نوعی سوپر پلیمرجاذب) در گیاه لوبیا سبز(Phaseulous vulgaris) بررسی و به این نتیجه رسیدند که افزودن ۱۰ درصد بنتونیت به بسترهای پوسته شلتوک برنج و تراشه چوب باعث جلوگیری از هدر روی محلول غذایی در بستر کاشت و افزایش عملکرد این گیاه گردید.

مک­کوی در یک مطالعه‌ای روی چمن‌های ورزشی، با مخلوط کردن بسترهای مختلف از جمله کمپوست، پیت و ماسه به نسبت ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد حجمی بیان کرد که ۳ درصد وزنی از مواد آلی لازم است تا وزن مخصوص بستر به کمتر از ۴۵/۱ تن در متر مکعب برسد محققین معتقدند که تیمار خاک با مواد آلی باعث کاهش فشردگی خاک و کاهش جرم مخصوص ظاهری گردید.

در تحقیقی اثر سه نوع ماده آلی خاکبرگ، کود دامی و تفاله ضایعات سیب را در ۴ سطح (۰، ۴، ۸ و ۱۲ درصد) بر خصوصیات مختلف خاک بررسی شد و این نتیجه گزارش شد که استفاده از ترکیب خاک و ماده آلی در تمام سطوح باعث کاهش چگالی مخصوص ظاهری از ۵۳/۱ به ۲۸/۱ گرم بر سانتی متر مکعب رسید و افزایش گنجایش رطوبتی را باعث شدند. در پژوهشی اثر خاکبرگ را بر خصوصیات مختلف خاک بررسی و به این نتیجه رسیدند که این ماده آلی باعث مقاومت و پایداری خاکدانه در برابر فرسایش آبی می­گردد و بعضاً بهبود خصوصیات خاک را نیز در پی دارد.

 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
11 + 24 =


اخبار

سینما و هنر

جهان