دسته: علمی

پرداخت ارزی جهت چاپ مقالات و یا اپلای

پیگیری پرداخت ارزی برای چاپ مقالات مجلات به طور کلی به دو دسته تقسیم می گردند دسترسی آزاد (Open Access) و دسترسی محدود (Limited Access) هر دوم سری مجلات به دریا...

شاخص سایت اسکور (sitescore) چیست؟

تعریف سایت اسکور سایت اسکور میانگین استناداتی که مقالات منتشر شده در یک موضوع به دست آورده اند را اندازه گیری می کند. سایت اسکور بر اساس تقسیم تعداد استنادهایی ...

چگونه ISSN برای نشریه خود بگیریم ؟

چگونه ISSN مجله را بگیریم ؟ حجم فراوان مقاله نویسی منجر به افزایش بی نظیر پیایند ها (انتشارات) در سطح جهان و افزایش بیش از پیش این امر در کشورهای مختلف گردید  و...
عنوان ۱۵ از ۱۵« اولین...۱۰«۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵

اخبار

سینما و هنر

جهان