دسته: روش تحقیق

نتایج و بحثُ بررسی در مقاله نویسی – discussion

نتایج و بحثُ بررسی در مقاله نویسی نتایج یک مقاله اگر در بخش خود معرفی شود باید بسیار کوتاه باشد. بخش نتایج شامل یافته‌های حاصل از روش‌های بخش پیشین است که جهت م...

materials and methods – هرآنچه که در ارتباط با بخش روش تحقیق باید بدانید

materials and methods (روش تحقیق) materials and methods (که گاهی تحت عنوان بخش مواد و روش ها شناخته می شود) به توصیف نحوه رسیدن به نتایج اشاره دارد. این بخش بای...

مقاله نویسی و ساختار استاندارد یک مقاله علمی – بخش اول، مقدمه

آغازی بر مقاله نویسی مقاله نویسی ساختار استاندارد خود را دارد و اکثر قریب به اتفاق مقالاتی که امروز در مجلات علمی منتشر می‌شوند از ساختار نسبتاً ساده‌ای تبعیت م...

ساختار مقاله – مقدمه ای بر ساختار نگارش یک مقاله علمی

ساختار مقاله ساختار مقاله یکی از مهمترین اصول اولیه در نگارش آن می باشد. نگارش اساساً فرآیندی خلاقانه است. درواقع نگارش مقاله یکی از موضوعات مورد علاقه پژوهشگرا...

ذهنیت در پژوهش – برنامه ریزی و اجرای پژوهش با ذهنیت انتشار آن

ذهنیت در پژوهش ذهنیت در پژوهش باید به گونه ای باشد که منجر به نشر آن شود. اغلب پروژه ها با قصد نگارش مقاله به عنوان برونداد یک اثر پژوهشی و یا دست کم با احتمال ...

آغاز نگارش مقاله – جستجوی ادبیات پژوهشی

آغاز نگارش مقاله آغاز نگارش مقاله و یا هر پروژه پژوهشی جدیدی با جست‌وجوی ادبیات پژوهشی آغاز می‌شود، یا دست کم باید چنین آغاز شود. هدف اصلی جستجو، ارزیابی وضعیت ...

نگارش مقاله – چرا مقاله علمی می نویسیم؟

نگارش مقاله نگارش مقاله و انتشار آن در مجلات تحت داوری امر دشواری می باشد، در واقع این امر بسیار دشوارتر از مشکلاتی است که ماحصل آن رسیدن به نتایج قابل انتشار ا...

اخبار

سینما و هنر

جهان