دسته: علوم انسانی

نقش مهدکودک درشکل گیری شخصیت کودکان

نقش مهد کودک درشکل گیری شخصیت کودکان برای تحلیل نقش مهد کودک درشکل گیری شخصیت کودکان و رشد اجتماعی وذهنی کودکان باید چندمطلب را مدنظر داشته باشیم : ۱دوسال اول ز...

ریسک ، اهمیت و روش محاسباتی

ریسك نوعی عدم اطمینان به آینده است كه قابلیت محاسبه را داشته باشد. اگر نتوان میزان عدم اطمینان به آینده را محاسبه کرد ریسك نیست بلكه فقط عدم اطمینان است به‌همین...

منابع تاريخ هخامنشيان

منابع تاريخ هخامنشيان ۱- تاريخ هرودوت: اين کتاب اطلاعات گرانبهايي بويژه درباره ي تاريخ ايران و حاکميت هخامنشيان در دوره ي کمبوجيه و فرمانروايي او در مصر به ما ا...

گونه روایی اسطوره در ادبیات

گونه روایی اسطوره  گونه روایی اسطوره : اسطوره شناسی بخشی است از مردم شناسی فرهنگی که خود از مردم شناسی منشعب می شود. مردم شناسی فرهنگی به بررسی و یافتن قوانین ع...

اختلال اضطراب اجتماعی

اختلال اضطراب اجتماعی اختلال اضطراب اجتماعی SAD که گاهی هراس اجتماعی نامیده می شود. توسط ترس شدید از موقعیت ها یا عملکردهای اجتماعی که ممکن است فرد در آن ها مور...

حل منازعات هویتی در خاورمیانه

 منازعات هویتی در خاورمیانه امروزه و در آغاز دو دهه قرن ۲۱ ماهیت  منازعات هویتی در خاورمیانه و  تهدیدات در منطقه و در سطح جهانی تحول اساسی داشته است.  در خصوص م...

ساختار در زبان‌شناسی

زبان‌شناسی یکی از علومی است که به دلیل ویژگی‌های خاصش از ساختار در مطالعات خود استفاده نموده است. در حوزه زبان شناسی، ساختارگرایی به هر گونه مطالعه زبان که در چ...

هدف از گزارشگری مالی

هدف از گزارشگری مالی هدف از گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که سرمایه گذاران، بستانکاران و سایراستفاه کنندگان را دراتخاذ تصمیمات اقتصادی یاری رساند. گزار...
عنوان ۴۵ از ۵۱« اولین...۲۰۳۰۴۰«۴۳۴۴۴۵۴۶۴۷ » ۵۰...آخر »

اخبار

سینما و هنر

جهان