دسته: علوم انسانی

فرایند تهیه معماری سیستم های اطلاعاتی

برای اینکه بتوانیم اجزاء، ارتباط بین اجزاء و رویه های حاکم بر توسعه وتکامل اجزاء یک سیستم اطلاعات استراتژیک را در گذر زمان بدست آوریم، می توان فرایندی را پیشنها...

مزایای استفاده از هوشمندی رقابتی

مزایای استفاده از هوشمندی رقابتی از آنجایی که مرحله گردآوری و تحلیل مهمترین مراحل در چرخه هوشمندی رقابتی است ابزارها و تکنیک های شناخته شده برای فرایند هوشمندی ...

سه اصل کیفیت زندگی

سه اصل کیفیت زندگی به رغم اختلاف نظرها در تعریف کیفیت زندگی ،بیشتر پژوهش گران بر سه اصل کیفیت زندگی اتفاق نظر دارند که شامل : چند بعدی بودن ،ذهنی بودن و پویا بو...

زندگی و آثار ملا محسن فیض کاشانی

زندگی و آثار ملامحسن فیض کاشانی ملامحسن فیض کاشانی: جهانگیر محمد ابن محمد ابن مرتضی ابن محمود کاشانی ملقب به محسن و متخلص به فیض است. او از نوابغ بلند آوازه عصر...

رسانه و فناوری در علم سیاست

رسانه و فناوری علم و فناوری در علم سیاست جایگاه ویژه ای دارد.  رسانه و فناوری در علم سیاست  و بررسی علمی آن  به تحولات بیرونی و رشد حرکت های علمی  بدون توجه به ...

مهارت های مربوط به سلامت جسمانی / حفظ سلامتی

مهارت های مربوط به سلامت جسمانی / حفظ سلامتی این نوع از  مهارت های مربوط به سلامت جسمانی / حفظ سلامتی شامل مهارت هایی هستند که   مربوط   به   رشد   حرکتی   و   ...

اهمیت و مزیت هوشمندی رقابتی

اهمیت و مزیت هوشمندی رقابتی امروزه سازمان ها به طور فزاینده ای به هوشمندی رقابتی توجه دارند. چرا که هوشمندی رقابتی از نیاز سازمان به گردآوری ، تعبیر و تفسیر و ا...

ادبیات پایداری و دفاع مقدس

ادبیات پایداری و دفاع مقدس ادبیات پایداری به عنوان شاخه ای از ادبیات فارسی به منظور حفظ فرهنگ و ادب سرزمین ایران است این گونه ادبی که بسیاری از آثار ممتاز معاصر...
عنوان ۴۷ از ۵۱« اولین...۲۰۳۰۴۰«۴۵۴۶۴۷۴۸۴۹ » ۵۰...آخر »

اخبار

سینما و هنر

جهان