دسته: علوم انسانی

با سابقه‌ترین مفاهیم اقتصادی

با سابقه‌ترین مفاهیم اقتصادی یکی از با سابقه‌ترین مفاهیم اقتصادی  مزیت رقابتی است. بررسی تعاریف ارائه شده توسط صاحبنظران برای مزیت رقابتی نشان می‌دهد که تمرکز ا...

مفهوم جنگ و جنگ سایبری

مفهوم جنگ و جنگ سایبری تعاریف متعددی درخصوص جنگ سایبری بیان شده است و از این رو تعریف مشخص و دقیقی  موجود نیست. مفهوم جنگ نام سنتی برخورد میان دو یا چند دولت اس...

خودکارآمدی در گستره زندگی

   خودکارآمدی در گستره زندگی خودکارآمدی  در  گستره  زندگی  به درجه ای از احساس  تسلط  فرد درمورد توانایی هایی  برای  انجام  فعالیت های  خاص  می باشد. و به اعتما...

تاثیر هوشمندی رقابتی

تاثیر هوشمندی رقابتی تاثیر هوشمندی رقابتی بعنوان یک مفهوم ، یک روش بهینه را در رقابت پذیری یک سازمان نشان می‌دهد. و  با تحلیل اطلاعات داخلی و محیطی سازمان، فعال...

مدیریت آموزشی و اهمیت آن

مدیریت اموزشی  مدیریت آموزشی نقش مدیریت اموزشی در هر کشور و جامعه ای از لحاظ مختلف حائز اهمیت فراوان بوده است و در زمینه ­هایی از قبیل توسعه اقتصادی، فرهنگی، اج...

ارزیابی عملکرد چیست؟

ارزیابی عملکرد چیست؟ ارزیابی عملکرد چیست؟ اندازه گیری عملکرد اندازه گیری عملکرد مبحثی است که در مورد آن بحث زیادی صورت گرفته اما کمتر تعریفی از آن ارائه شده است...

بهره های زبان و ادبیات فارسی از قرآن

تاثیر قرآن بر ادبیات تاثیر قرآن بر ادبیات: با آمدن قرآن جهان بینی و تفکّری نو در ادبیّات فارسی به وجود آمد و بسیاری از واژه ها محتوای جدید گرفتند و لغات و اصطلا...

مفهوم کیفیت زندگی

مفهوم کیفیت زندگی مفهوم کیفیت زندگی  مفهوم جدیدی نیست.بسیاری از دانشمندان در رشته های جامعه شناسی  روان شناسی و اقتصاد قبلا آن را مورد توجه قرار داده اند.تاریخچ...
عنوان ۵۰ از ۵۱« اولین...۲۰۳۰۴۰«۴۷۴۸۴۹۵۰۵۱ »

اخبار

سینما و هنر

جهان