دسته: علوم انسانی

مدیریت کارآمد سیستم بانک داری

مدیریت کارآمد سیستم بانک داری مدیریت کارآمد سیستم بانک داری سیستم بانکی سیستم بانکی در ایران همچون سایر کشورها به روش های مختلف از جمله تجهیز منابع، تدارک نقدین...

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی مقصود از فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترك است كه از آن نسبت به یك سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفكیك دو سازمان از یكدیگر می­شوند. یك سیستم ...

حبسیه در ادبیات

حبسیه حبسیه بیشتر از موضوعات شعری است تا از انواع  ادبی به هر حال این موضوع از فروع ادب غنایی است و در آن شاعر اندوه و رنج خود را از زندان توصیف می کند. نخستین ...

سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) چیست؟

آغاز سیر تطور ERP ها به دهه ۷۰ میلادی یعنی دوران برنامه ریزی نیاز مندی های مواد باز می گردد. MRP ها درجستجوی خودکار نمودن رویه های دستی برای برنامه ریزی و کنترل...
عنوان ۵۱ از ۵۱« اولین...۲۰۳۰۴۰«۴۷۴۸۴۹۵۰۵۱

اخبار

سینما و هنر

جهان