بایگانی برچسب ها: آتش خائیز

آتش خائیز – آتش کوه خائیز بعد از ۴ روز مهار شد

مهار آتش منطقه حفاظت شده خائیز آتش خاییز بعد از ۴ روز سرانجام مهار شد. آتش با تلاش نیروهای مردمی، محیطبانان و جنگلبانانی که از جان و مال شان  برای زاگرس مایه گذ...

اخبار

سینما و هنر

جهان