بایگانی برچسب ها: آخرین وضعیت جسمانی

استاد محمدرضا شجریان – آخرین وضعیت استاد موسیقی در بیمارستان جم

وضعیت استاد محمدرضا شجریان در بیمارستان جم استاد محمدرضا شجریان استاد قهار موسیقی ایران مدتی است به دلیل بیماری های ریوی و تنفسی در قسمت آی سیوی بیمارستان جم بس...

اخبار

سینما و هنر

جهان