بایگانی برچسب ها: ابراز وجود

ابراز وجود چیست

ابراز وجود چیست ابراز وجود چیست ؟ به جسارت و توانایی ابراز وجود  و خواستار حقوق خود بدون تجاوز به حقوق دیگران را ابراز وجود گویند. که به شخص  این اجازه را می ده...

اخبار

سینما و هنر

جهان