بایگانی برچسب ها: اخبار سیاسی اجتماعی

منطقه جنگی قره باغ – آسیب به شهرستان های مرزی در پی درگیری قره باغ

آسیب به شهرستان های مرزی در پی درگیری جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه جنگی قره باغ، مناطق مرزی کشورمان هم دچار خسارت و آسیب شده اند. فرماندار خداآفرین در ا...

گذرنامه ایران – سقوط اعتبار گذرنامه ایران

سقوط از مقام ۱۰۱ به ۱۹۴ در یکسال گذرنامه ایران در جدیدترین اعتبارسنجی گذرنامه ها در جایگاه صد دو نود و چهارم جهان قرار گرفته است. این در حالی است که در سال گذشت...

اخبار

سینما و هنر

جهان