بایگانی برچسب ها: اخلاق

اخلاق در ادبیات ایران

 اخلاق از نظر حکمای ایرانی «فارابی» کتب متعددی در موضوع«اخلاق»نوشته است. او معتقد است که هدف اصلی از اخلاق تحصیل سعادت است.عقاید فارابی را در اخلاق باید در کتاب...

اخلاق و تربیت در آثار سعدی

تربیت اخلاقی افراد جامعه، محور اندیشه سعدی تربیت اخلاقی افراد جامعه  ، محور سخن سعدی در بوستان و گلستان است. البته بخت پیرامون اخلاق معقوله ای دیگر است و سخن سع...

اخبار

سینما و هنر

جهان