بایگانی برچسب ها: استثمار جنسی

افزایش قاچاق زنان در انگلیس – استثمار جنسی

افزایش قاچاق زنان در انگلیس افزایش قاچاق زنان در انگلیس رو به افزایش است و در حال تبدیل شدن به یک بحران می باشد . با این وجود دولت انگلیس به دنبال حل این مشکل ن...

اخبار

سینما و هنر

جهان