بایگانی برچسب ها: اندیشه ها

ایرج میرزا – شاعر برجسته عصر مشروطیت

زندگی نامه ایرج میرزا ایرج میرزا در سال ۱۲۵۲ یا به روایتی ۱۲۵۳ در تبریز متولد شد. وی نتیجه ی فتحعلی شاه قاجار بود. ایرج میرزا پیشگام تجدد در ادب فارسی و از شاعر...

اخبار

سینما و هنر

جهان