بایگانی برچسب ها: انقلاب

محمدی عراقی – دشمن می‌خواهد از قم انقلاب زدایی کند

تلاش دشمن در تبدیل قم به آندلس آیت الله محمود محمدی عراقی در نخستین مجمع اساتید حوزه علمیه مشکات با محوریت «نقش اساتید در تقویت حوزه انقلابی» که در حسینیه حضرت ...

روشنگری – تأثیر انقلاب بر شیوه اندیشیدن از منظر کانت

درس های اصلی روشنگری روشنگری از منظر کانت به معنای بیرون آمدن، بالغ شدن، پذیرش مسئولیت وخرد ورزیدن است. همه این موارد درس‌های اصلی روشنگری به شمار می‌روند. توده...

انقلاب

مفهوم انقلاب مفهوم انقلاب گاه با شورش و  جنبش های اجتماعی قرابت معنایی پیدا میکند. ولی به طور کلی مفهوم انقاب اساسا از شورش و جنبش متفاوت است. انقلاب تحول سیاسی...

گفتمان انقلاب اسلامی از منظرمیشل فوکو

گفتمان انقلابی مفهوم گفتمان انقلابی و گفتمان انقلاب اسلامی پديده‌اي است چندوجهي و چند معنايی. با توجه به كثرت وجوه و كثرت معاني گفتمان انقلاب اسلامی به همراه آش...

ماهیت شناسی حوادث اعتراضی اخیر در خاورمیانه

حوادث اعتراضی اخیر در خاورمیانه آنچه امروز در کشورهای خاورمیانه شاهد آن هستیم موج جدیدی از حوادث اعتراضی اخیر در خاورمیانه است که به دلیل نوع ساختار و سازمان یا...

الگوی زبان شورش در فضای سیاسی ایران

ساختار زبان و انقلاب ایران انقلاب اسلامی ایران را باید یکی از پرسمبلیک‌ترین رویدادهای قرن اخیر دانست که از حیث به جریان انداختن بیان‌های آتشین، از نو زنده کردن ...

اخبار

سینما و هنر

جهان