بایگانی برچسب ها: اهداف سازمان

عملکرد شغلی – اهمیت عملکرد شغلی

عملکرد شغلی بعضی معتقدند که معنی واژه عملکرد شغلی ،نتیجه کار و بازدهی سازمان است. و عده ای نیز عملکرد را به معنای فرایند انجام دادن کار و نحوه انجام دادن وظایف(...

مولفه های هوش سازمانی – اهداف سازمان

مولفه های هوش سازمانی مولفه های هوش سازمانی از نظر آلبرخت عبارتند از: بينش راهبردی: بينش راهبردي به معناي توانايي براي خلق، نتيجه گيري و توضيح يك هدف سازماني اس...

بلوغ سرمایه انسانی سازمان 

بلوغ سرمایه انسانی سازمان به طور کلی بلوغ سرمایه انسانی سازمان و مدل بلوغ قابلیت کارکنان برای دستیابی به چهار هدف در توسعه منابع انسانی یک سازمان طراحی شده است....

اخبار

سینما و هنر

جهان