بایگانی برچسب ها: بازار كارای سرمايه

ارتباط ساختار مالکیت بر کارایی _ بازار كارای سرمايه

ارتباط ساختار مالکیت بر کارایی در پژوهشی مشخص شد که  ارتباط ساختار مالکیت بر کارایی هیچ ارتباطی وجود ندارد.  فرض کنید فردی سهام ده هزار سهامدار یک شرکت را یک جا...

اخبار

سینما و هنر

جهان