بایگانی برچسب ها: تاریخچه

 تحریم‌های بین‌المللی – اعمال فشار اقتصادی بر کشورها از طرف جامعه جهانی

 تحریم‌های بین‌المللی تحریم‌های بین‌المللی به اقدامات دسته جمعی علیه کشور یا کشورهایی گفته می شود که قوانین بین المللی را نقض یا تهدید می کنند. معمولاً تحریم ها...

مکتب رمانتیسم – جایگاه این مکتب در ادبیات

تاریخچه ی رمانتیسم مکتب رمانتیسم  در آغاز جنبشی هنری بود که از فرم هجدهم و نوزدهم شروع شده بود. مکتبی است که در ادبیات و موسیقی و نقاشی و هنرهای تجسمی نمایان می...

ادبیات تطبیقی – مفهوم آن و جریان های نو

مفهوم ادبيات تطبيقي ادبیات تطبیقی یک اندیشه جدید است که حدود دو قرن پیش پا به عرصه ی ظهور گذاشت. این اندیشه به تاثیر از اندیشه ی  ادبیات جهانی گوته ایجاد شد. وي...

تاریخچه جایگاه زن در جوامع غرب و ادیان مختلف

زن در اذهان مردم فرانسوی و انگلیسی زن: در سال ۵۸۶٫م در فرانسه کنفرانسی برگزار شد تا بررسی کنند که آیا زن انسان است یا خیر؟ و پس از گفتگوی بسیار به این نتیجه رسی...

اخبار

سینما و هنر

جهان