بایگانی برچسب ها: تجمع قانونی

استاندار تهران – انتخاب چند محل در تهران برای برگزاری تجمعات معترضین

 محل تجمع قانونی معترضین در بیان استاندار تهران محسنی‌بندپی،‌ استاندار تهران طی گزارشی برگزاری چند مکان برای تجمع قانونی معترضین درنظرگرفتند. ایشان در گفت و گوی...

اخبار

سینما و هنر

جهان