بایگانی برچسب ها: تحریم غیرقانونی

ایران به سازمان ملل نامه اعتراض فرستاد – تحریم غیرقانونی

ایران به سازمان ملل نامه اعتراض فرستاد ایران به سازمان ملل نامه اعتراض فرستاد.  ایران در نامه‌ای به دفتر فضای سازمان ملل، تحریم این سازمان از سوی آمریکا را محکو...

اخبار

سینما و هنر

جهان