بایگانی برچسب ها: تشبیه

تشبیه و انواع آن

تعریف تشبیه تشبیه و انواع آن: تشبیه ، مانند کردن چیزی به چیز دیگر است و این بیشتر در صورتی است که این شباهت ، حقیقی نباشد بلکه گوینده در عالم خیال خودش این ارتب...

اخبار

سینما و هنر

جهان