بایگانی برچسب ها: توانایی تعامل فرهنگی

هوش فرهنگی – مهم ترين مشخصه های هوش فرهنگی

هوش فرهنگی هوش فرهنگی يك تئوري در مديريت و روان شناسي سازماني است. فرض مي كند كه فهم تاثير پيش زمينه ي فرهنگي يك فرد بر رفتارهاي وي براي كسب و كار موفق و اندازه...

اخبار

سینما و هنر

جهان