بایگانی برچسب ها: تکذیب

واکنش تند – واکنش تند محمد اصفهانی در برابر محمود احمدی نژاد

صحبت های پرحاشیه احمدی نژاد حاشیه های آخرین مصاحبه آقای احمدی نژاد تمامی ندارد. این بار محمد اصفهانی واکنش تند خود نسبت به این مصاحبه را ابراز داشته است. رییس ج...

اخبار

سینما و هنر

جهان