بایگانی برچسب ها: جاذبه های تجاری

 اصول مکان يابی مراکز خريد و فروشگا ه ها – جاذبه های تجاری

 اصول مکان يابی مراکز خريد و فروشگا ه ها  اصول مکان يابی مراکز خريد و فروشگا ه ها و اتخاذ تصميم در خصوص موقعيت فروشگاه بسيار مهم است . زيرا تغيير دادن محل فروشگ...

اخبار

سینما و هنر

جهان