بایگانی برچسب ها: حقوق بین‌الملل

جزایر فارو – وضعیت سرزمین‌های خاص در حقوق بین‌الملل

جزایر فارو جزایر فارو یا جزایر فاروئه  شامل  هجده‌ جزیره می‌باشد که به عنوان یکی از منطقه‌های مستقل و خودگردان دانمارک شناخته می‌شود. پادشاهی دانمارک کوچکترین ک...

پدیده تروریسم – مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال اعمال گروه‌های تروریستی

پدیده تروریسم پدیده تروریسم در جهان به شدت در حال گسترش است. خطر استفاده از تسلیحات مرگبار جدید بشر را به وحشت انداخته است. با این حال تاکنون تعریف جامع و مانعی...

بازدارندگی هسته‌ای و امنیت انسانی

بازدارندگی هسته‌ای بازدارندگی هسته‌ای، کاربرد سلاح‌های هسته‌ای را در صورت شکست سیاست تهدید، و در نتیجه ناکامی در بازداری رقیب از توسل به اقدام ضدامنیتی علیه کشو...

اخبار

سینما و هنر

جهان