بایگانی برچسب ها: حماسه

رستم آرمانی ترین پهلوان حماسه های ایرانی – ویژگیها و مشخصات خارق العاده

رستم، آرمانی ترین پهلوان حماسه های ایرانی رستم: پیدایش حماسه با زال آغاز می گردد و با رستم ادامه پیدا می کند. رستم تبلور مادی نیروی معنوی زال است. به عبارت دیگر...

حماسه و ادبیات حماسی

تعريف حماسه حماسه و ادبیات حماسی: حماسه در لغت به معناي دلاوري و شجاعت است اما در اصطلاح شعري است داستاني با زمينه قهرماني، قومي و ملي كه حوادث خارق العاده در آ...

اخبار

سینما و هنر

جهان