بایگانی برچسب ها: حکیم قاآنی

حکیم قاآنی شاعر قرن سیزدهم، شاعری از اهالی شیراز

زندگی نامه حکیم قاآنی حکیم قاآنی: نام اصلی وی ميرزا حبيب الله شيراي متخلص به قاآني از شاعران بنام قرن سیزدهم است. ميرزا حبيب الله شيرازي متخلص به قاآني در روز ۲...

اخبار

سینما و هنر

جهان