بایگانی برچسب ها: خسارت های تحت پوشش بیمه بدنه

 بیمه بدنه _ خسارت های تحت پوشش بیمه بدنه  

 بیمه بدنه پوشش بیمه بدنه جزء بیمه های اختیاری می باشد. و مزیت آن، این است که بخشی از خسارت های بدنی اعم از فوت، نقص عضو و بیمارستانی راننده وسیله نقلیه مقصر حا...

اخبار

سینما و هنر

جهان