بایگانی برچسب ها: خواجه عبدالله انصاری

مفاهیم قرآنی در مناجات های خواجه عبدالله انصاری

مفاهیم قرآنی در مناجات های خواجه عبدالله انصاری مفاهیم قرآنی در مناجات های خواجه عبدالله – نمونه اول: – «الهی ، اگر نظر فاسقان بر زر و سیم است ؛ و ن...

جایگاه خواجه عبدالله انصاری در ادبیات

جایگاه خواجه عبدالله انصاری در ادبیات  خواجه عبدالله انصاری: پیرهرات ، خواجه عبدالله انصاری که در تاریخ تصوّف به عنوان یک عالم الهی و عارف ربانّی جایگاهی ارجمند...

اخبار

سینما و هنر

جهان