بایگانی برچسب ها: خواهران غریب

اصغر عبداللهی – درگذشت فیلم نامه نویس، کارگردان و داستان نویس قدیمی

درگذشت فیلم و داستان نویس قدیمی اصغر عبداللهی فیلم نامه نویس، کارگردان و داستان نویس امروز ۷ دی ماه دار فانی را وداع گفت. همایون اسعدیان کارگردان سینما و از دوس...

اخبار

سینما و هنر

جهان