• صفحه اصلی
  • >
  • دورکاری یک سوم کارمندان استان تهران

بایگانی برچسب ها: دورکاری یک سوم کارمندان استان تهران

دورکاری – تغییر برنامه حضور کارمندان تهرانی از شنبه

دورکاری یک سوم کارمندان استان تهران از شنبه ۲۸ تیرماه دورکاری یک سوم کارمندان تهرانی از شنبه ۲۸ تیر ماه اجرا می شود و  فقط ۲ سوم کارمندان موظف به حضور هستند. ای...

اخبار

سینما و هنر

جهان