بایگانی برچسب ها: دولت الکترونیک

خدمات الکترونیکی – آذری جهرمی از افزایش خدمات الکترونیکی خبر داد

دستور رییس جمهور محمد جواد آذری جهرمی به تازگی خبر داده است: به جهت کاهش مراجعات حضوری مردم به بانک ها، تمهیداتی اندیشیده شده تا با خدمات الکترونیکی کارهای مردم...

اخبار

سینما و هنر

جهان