بایگانی برچسب ها: رستم

رستم آرمانی ترین پهلوان حماسه های ایرانی – ویژگیها و مشخصات خارق العاده

رستم، آرمانی ترین پهلوان حماسه های ایرانی رستم: پیدایش حماسه با زال آغاز می گردد و با رستم ادامه پیدا می کند. رستم تبلور مادی نیروی معنوی زال است. به عبارت دیگر...

اخبار

سینما و هنر

جهان