بایگانی برچسب ها: روز جهانی موزه

منشور طلایی کوروش – فاطمه معتمد آریا منشور طلایی کوروش را به موزه اهدا کرد

معتمد آریا جایزه اش را به موزه اهدا کرد امروز ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ مصادف با هجدهم می ۲۰۲۰ و روز جهانی موزه است. در این روز فاطمه معتمد آریا جایزه منشور طلایی کو...

اخبار

سینما و هنر

جهان