بایگانی برچسب ها: زندگی کامل

زندگی کامل

زندگی کامل بخش اصلی  در یدگاه  روان­شناسی مثبت­گرا درمورد شادکامی و سعادت انسان­، زندگی کامل است. بر مبنای دیدگاه سلیگمن (۲۰۰۲) زندگی کامل ترکیب سه زندگی خوب اس...

اخبار

سینما و هنر

جهان