بایگانی برچسب ها: ساختارهای علمی و آموزشی

آموزش سنتی ، مدرن و پست مدرن – فلسفه آموزش

آموزش سنتی ، مدرن و پست مدرن آموزش سنتی ، مدرن و پست مدرن از جمله  فلسفه ای آموزش است. ۱-دوران سنتی ( عصر کشاورزی) دوران اول آموزش از ابتدای تمدن آغاز می شود و ...

اخبار

سینما و هنر

جهان