بایگانی برچسب ها: سخنگوی وزارت خارجه

کمیسیون برجام – نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام امروز برگزار می‌شود

برگزاری نشست کمیسیون برجام در وین کمیسیون برجام امروز چهارشنبه به منظور بررسی روند اجرای برجام و موانع اجرای تعهدات توسط طرف‌های برجام به صورت ویدئوکنفرانس برگز...

اخبار

سینما و هنر

جهان