بایگانی برچسب ها: سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس

وام ازدواج – وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومان شد

 وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی در بودجه ۱۴۰۰ سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب افزایش وام ازدواج به ۱۰۰ میلیون تومان در بودجه ۱۴۰۰ و تعیین مدت ۱۰ سال برای باز...

اخبار

سینما و هنر

جهان