بایگانی برچسب ها: سعدی

مقامه نویسی در ادبیات – معرفی چند مقامه نویس مشهور

مقامه و تاریخچه این اصطلاح مقامه نویسی: مقامات، در زبان عرب جمع مقامه است. در لغت به معنی جای ایستادن است. در زبان عربی از دوره جاهلیت این کلمه استفاده می شده ا...

اصطلاحات اقتصادی در آثار سعدی

اقتصاد در آثار سعدی اقتصاد: در آثار سعدی اصطلاحات اقتصادی فراوانی بکار رفته است.  این موضوع بیانگر آن است که شاعر خودیک تاجر و جهانگرد بوده است.  به مسائل و مشک...

شعر و ارسال المثل

تعریف مثل شعر و مثل : «مثل جمله‌ای است مختصر، مشتمل بر تشبیه یا مضمون حکیمانه که به واسطه‌ی روانی‌ الفاظ، روشنی معنی و لطافت ترکیب بین عامه مشهور شده و آن را بد...

سعدی و مضامین اشعارش

سعدی و مضامین اشعارش خداپرستی و خضوع در قلمرو شعر کهن فارسی، نخستین موضوعی که از لحاظ ارزشهای اخلاقی اسلام، حائز اهمیت فراوان است، اندیشه یکتاپرستی و اعتقاد به ...

اخلاق و تربیت در آثار سعدی

تربیت اخلاقی افراد جامعه، محور اندیشه سعدی تربیت اخلاقی افراد جامعه  ، محور سخن سعدی در بوستان و گلستان است. البته بخت پیرامون اخلاق معقوله ای دیگر است و سخن سع...

اخبار

سینما و هنر

جهان