بایگانی برچسب ها: سقوط گذرنامه ایران

گذرنامه ایران – سقوط اعتبار گذرنامه ایران

سقوط از مقام ۱۰۱ به ۱۹۴ در یکسال گذرنامه ایران در جدیدترین اعتبارسنجی گذرنامه ها در جایگاه صد دو نود و چهارم جهان قرار گرفته است. این در حالی است که در سال گذشت...

اخبار

سینما و هنر

جهان